Elda och grilla

Du ska alltid vara försiktig när du eldar eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljö- och hälsoskäl är eldning normalt tillåten i mindre omfattning. Kontrollera med miljö- och hälsovårdskontoret vad som gäller för din kommun.

Eldningsförbud

På våren och sommaren är det ibland förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Du måste därför alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld. Länsstyrelsen Stockholm, i samråd med länets räddningstjänster, beslutar när ett eldningsförbud krävs och vilken tid det gäller. De beslutar också var förbudet gäller. Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden.

Frågor och svar vid ett eldningsförbud

Vad som gäller för eldning och grillning vid ett eldningsförbud skiljer sig åt inom och utom sammanhållen bebyggelse. Frågor och svar finns att ta del av på Länsstyrelsen Stockholms hemsida.  

Mer information hittar du också på DinSäkerhet.se.

Prognoser från SMHI

Eldningsförbudet grundar sig normalt sett på prognoser från SMHI. Torr väderlek påverkar vegetationens vattentillgång och vatteninnehåll vilket i sin tur påverkar brandrisken i skogsmark. Vid långvarig torka är vegetationen uttorkad och det är mycket torrt även i djupare markskikt. En brand under dessa förhållanden kan bli mycket svårsläckt.

Läs mer om skogsbrandsprognosen på SMHIs webbplats.

Information om brandriskprognosen

Information om brandriskprognosen får du på följande telefonnummer:

 • Södertörn, tfn 08-721 23 26
 • Övriga Stockholms län, tfn 08-454 83 39

Appen Brandrisk Ute

Appen hjälper dig hålla koll på brandrisken i skog och mark. Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Androidenhet får du prognos för aktuell och kommande brandrisk. Råd ges om du till exempel planerar att elda och grilla i skog och mark. Mer information om appen hittar du här.

Riskhantering avseende brand vid skogsarbete

Skogsbruket har tillsammans med myndigheter och räddningstjänst tagit fram nya riktlinjer som ska minska risken för oönskade skogsbränder till följd av skogsarbete. Lantbrukets Brandskyddskommitté har deltagit i arbetet med att ta fram riktlinjerna.

Mer information hittar du på Brandskyddsföreningens hemsida.

Checklista

 • Hitta en säker plats att elda på

  Engångsgrill är inte en säker grillplats.

 • Ett fältkök eller redan färdiga eldstäder är allra bäst

  Välj annars en lugn och skyddad plats.

 • Grus- eller sandmark så nära vatten som möjligt är bra

 • Bygg en eldstad av stenar och sand och håll elden liten

 • Ha alltid vatten till hands

 • Gör inte upp eld direkt på berghällar eftersom de kan spricka sönder

 • Elda inte heller på torvmark eller nära myrstackar och stubbar

 • Elda inte när det blåser hårt eller råder eldningsförbud

 • Se till att gnistor inte blåser in mot land eller skog

 • Låt alltid elden brinna ut

 • Släck ordentligt och se till att glöden slocknar innan du lämnar platsen