Myndighetsmeddelande: Rökutveckling Botkyrka och närliggande kommuner

Det pågår en brand i avfallsupplag i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningstjänsten är på plats. Brandröken driver med vinden och kan uppfattas flera kilometer från platsen.

Tidvis begränsning av framkomligheten på väg 225 förbi platsen kan förekomma.

Information om händelsens utveckling finner du i vårt nyhetsflöde www.sbff.se/aktuellt

I nödsituation ring 112

Börjar det brinna eller om du befinner dig vid en olycksplats är det viktigt att du vet hur du ska göra. De första minuterna kan vara avgörande för att minska skador på liv och egendom. Med rätt kunskap kan ditt agerande göra skillnad, men utsätt aldrig dig själv eller någon annan för fara.

Ring alltid larmnumret 112 i en nödsituation när liv, egendom eller miljö är i fara.

Ditt samtal besvaras av en SOS-operatör som alltid frågar:

  • Vad har inträffat?
  • Var har det hänt?
  • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

SOS-operatören behöver den här informationen för att avgöra vilken typ av hjälp som behövs för att kunna sända rätt hjälpresurser och för att ge nödvändig hjälp. SOS-operatören kan också behöva mer information när hjälpen är på väg, så stanna i telefon eller där du är under tiden.