Brännskador

Om du eller någon annan blir brännskadad är det viktigt att omedelbart kyla med kallt vatten eller en kall och våt handduk. Kontakta alltid läkare. Fortsätt nedkylningen minst 10 minuter eller tills hjälp anländer.

Om det börjar brinna i dina kläder ska du stanna och slänga dig ner på marken. Skydda ansiktet med dina händer. Rulla runt på marken tills elden kvävs. Om det brinner i någon annans kläder, lägg personen på marken och släck elden med en filt eller liknande. Släck alltid från huvudet och neråt för att undvika lågor från att slå upp i ansiktet.

Kyl alltid brännskador och glödande kläder med kallt vatten i minst 10 minuter.