Första hjälpen

Vid misstanke om allvarligt skadad eller sjuk person, larma 112 för akut omedelbar hjälp. Lämna inte den drabbade innan hjälpen har anlänt till platsen. För att på ett effektivt och säkert sätt bedöma och hjälpa skadade eller sjuka personer, använd bedömningsmodellen S- CABCDE. Detta för att öka chansen till överlevnad.

Säkerhet/ Livsfarligt läge

Bedöm situationen i sin helhet och säkra olycksplatsen. Egen säkerhet är viktigast att tänka på innan du hjälper någon drabbad. Vid livsfarligt läge såsom brand, trafik eller vatten - flytta personen till säker plats om nödvändigt.

Livshotande blödningar

Stoppa livshotande blödningar med de hjälpmedel som finns tillgängliga. Direkt tryck över skadan, med eller utan förband. En livshotande blödning måste stoppas omedelbart parallellt med de övriga livshotande tillstånden som upphörd andning eller blodcirkulation.

Luftväg och andning

Skapa en öppen luftväg och kontrollera hur personen andas. Se, lyssna, känn – Titta om bröstkorgen rör sig, lyssna efter andningsljud och känn eventuell luftström mot kinden. Vid normal andning, placera personen i stabilt sidoläge. Om ingen eller onormal andning, larma 112 och starta hjärt-lungräddning.

Cirkulation och blödning

Förebygg cirkulationssvikt genom att stoppa blödningar och lägga om mindre sår/skador med tillgängligt förband.

Medvetandegrad

Kontrollera personens vakenhet, rörelseförmåga och känsel.

Undersök och skydda mot omgivningen

Håll personen varm samt skydda mot väder och vind. Förhindra nedkylning. Undersök personen för att finna eventuella dolda skador.

Bedömningsmodell och prioriteringsordning enligt S – CABCDE

S- Safety (Säkerhet/ Livsfarligt läge)

C- Catastrophic bleeding (Livshotande blödning)

A- Airway (Luftväg)

B- Breathing (Andning)

C- Circulation (Cirkulation)

D- Disability (Medvetandegrad)

E- Exposure (Exponera, undersök och skydda mot omgivningen)