ICE - In Case of Emergency

ICE är ett snabbt och enkelt sätt för räddnings- och sjukvårdspersonal att komma i kontakt med dina anhöriga om du råkat ut för en olycka och inte är kontaktbar. Det är viktigt att du informerar de personer du lagt in under namnet ICE så att de vet om det. Gör så här för att lägga in ett namn som ICE.

Checklista

  • Lägg in en ny kontakt i telefonboken

    Skriv in ICE1 och vilken relation du har till personen, personens namn, och sedan telefonnumret. T ex: ICE mother Anna Andersson, +46 8 555 55 55. Spara den nya kontakten.

  • Vill du lägga till fler kontakter

    Skriv ICE2 och fortsätt som i exemplet ovan.

  • Tänk på

    Använda landsnummer +46 för svenska kontaktpersoner och engelska som språk så att funktionen även fungerar när du är utomlands.