Om det börjar brinna

Alla bränder är små i början. Om du upptäcker en brand i tidigt skede ska du försöka släcka själv, men utan att ta för stora risker. Om du inte kan släcka ska du rädda dig själv och andra som befinner sig i akut fara. Varna dem som befinner sig i närheten. Ring 112.

En normal ordning som rekommenderas och viktig att känna till är Rädda – Varna – Larma – Släck. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

Checklista

 • Rädda

  Rädda dig själv och andra i din närhet. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Kryp därför under röken om du ska ut, nere vid golvet är det lättare att se och andas. Stäng dörren till det rum där det brinner. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Använd aldrig hissen.

 • Varna

  Varna andra i din närhet som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.

 • Larma

  Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.

 • Släck

  Släck branden om du bedömer att du klarar det. Du kan släcka det mesta med en pulversläckare. Spruta på det som brinner, inte på lågorna.