VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Information i radio, TV och via SMS

Regeringen har slagit fast att radio och television är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

Från och med den1 juli 2017 kan den som begär VMA även begära att sms ska skickas till mobiler, som använts i ett visst område, för att varna och informera dessa personer.

Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på till exempel webbplatsen Krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunernas webbplatser.

Du kan bli uppmärksammad om VMA på flera sätt

 • Genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som ljuder med en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad under minst två minuter.
 • Varning via radio och tv.
 • Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
 • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området. VMA via SMS är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.
 • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner sig i området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den lagändring som träder i kraft den 1 juli 2017. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

VMA utomhus

Bedömer räddningsledaren, som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten" användas.

 • Signal "Viktigt meddelande till allmänheten". 7 sekunder ton med 14 sekunders mellanrum. Larmet upprepas i minst två minuter. 
 • Signal "Faran över". När faran är över ljuder en 30-40 sekunders sammanhängande signal.

Test av VMA

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Så här gör du vid VMA

 • Läsa och följa instruktionerna noga.
 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.
 • På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
 • För information vid ett VMA, ring ej nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på Krisinformation.se

Felanmälan

Om signalen inte fungerar när den testas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kan du felanmäla det till oss. Här fyller du i formuläret.

Mer information om VMA

msb.se

sosalarm.se

dinsäkerhet.se