VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

Varnings- och informationssystemet – Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. Det kan till exempel vara gasutsläpp, extremt väder eller en stor brand. Det kan till och med vara flyglarm om landet är i krig.

Signalen ”Viktigt Meddelande till Allmänheten” hörs i 7 sekunder. Sedan följer 14 sekunders tystnad. Larmet upprepas i minst två minuter. Signalen ”Faran över” hörs som en sammanhängande signal i 30 sekunder.

Signalen testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Information ges i Sveriges Radios samtliga radiokanaler strax före detta klockslag och när provet är avslutat.

Om du hör signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten ska du

Checklista

  • Gå inomhus

  • Stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar

  • Lyssna på radion eller se på TV. Följande kanaler har information: Sveriges Radios FM kanaler, Sveriges television, Sveriges utbildningsradio, TV4, Kanal 5 och Kanal 9.

  • Kolla på www.krisinformation.se

Felanmälan

Om signalen inte fungerar när den testas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kan du felanmäla det via Räddningscentralen Stockholms län.