Åtgärdat föreläggande

Som fastighetsägare har ni ett ansvar att se till att er eldstad, värmepanna och imkanal i storkök håller ett skäligt brandskydd, i detta ingår även bl.a. att det ska finnas godkänt tillträde till tak och skorsten.

Brandskyddskontroll ska göras regelbundet för att eldstaden, värmepanna och imkanaler i storkök ska få användas.

I vårt myndighetsuppdrag ingår att utföra kontroller enligt gällande tidsintervaller samt att följa upp förelägganden som inte är åtgärdade efter utförd brandskyddskontroll. När ni åtgärdat ert föreläggande ber vi er meddela detta till oss via formuläret nedan. När vi mottagit er anmälan om åtgärdat föreläggande återkopplar vi om efterkontroll kommer att ske inom kort eller vid nästa brandskyddskontroll. Detta är en bedömning som görs av våra brandskyddskontrollanter.

När vi bedömer att en efterkontroll kommer ske vid nästa brandskyddskontroll så skickas ett läskvitto till er om att vi mottagit att ni åtgärdat er/-a brister. När vi bedömer att en efterkontroll ska ske inom kort skickas det ut en avisering med datum och tid för kontroll och efter besöket får ni ett protokoll, föreläggande eller nyttjandeförbud beroende på om er anläggning då håller ett skäligt brandskydd eller inte.

Först när det gjorts en efterkontroll och ni fått ett protokoll så anses anläggningen hålla ett skäligt brandskydd.

För eventuella frågor angående föreläggandet ber vi er kontakta oss via e-post brandskyddskontroll@sbff.se

Namn
Fastighetsbeteckning
Objektsadress
Folkbokföringsadress (om annan än objektsadress)
Telefonnummer
E-post
 
Skicka anmälan