Tack för anmälan om åtgärdat föreläggande

Vi har mottagit ditt meddelande om åtgärdat föreläggande. I vissa fall kan det bli aktuellt att följa upp brister med efterkontroll på plats.