Så eldar du säkert

Har du en eldstad i ditt hus?

Vi på Södertörns brandförsvarsförbund har skrivit en liten guide kring säker eldning för att informera om vad du behöver tänka på när du eldar hemma i din eldstad.

Är din eldstad sotad och godkänd?

Kontakta ditt sotningsdistrikt om du är osäker. Vissa inrykningsproblem kan komma från sotrester, trasiga rökgasfläktar eller fågelbon i skorstenen. Sotaren avlägsnar även brandfarlig tjärbeläggning för att minska risken för soteld i eldstad och skorsten.

Har du rätt bränsle?

Veden du eldar ska vara torr, gärna lagrad i minst 1 år, och innehålla max 20 procent fukt.

Om du köper ved i säck kan det vara lämpligt att förvara den inomhus ett par dagar innan eldning så att den blivit ordentligt rumstempererad. Veden ska vara kluven i klabbar på cirka 30 cm med en diameter på cirka 7-9 cm. Det går bra att elda både björk, lönn och bok, men undvik ek då detta träslag ger mycket höga temperaturer som i längden kan vara skadligt för din eldstad och skorsten. Även gran och tall går utmärkt att elda, men dessa träslag sprätter ofta gnistor så se till att ha ett ordentligt gnistskydd framför eldstaden och att ingen matta ligger för nära det skyddande eldstadsplanet på golvet. Pelletsbriketter och andra typer av pressad flis har mycket högt värmevärde. Innan eldning med denna bränsletyp behöver du kontrollera att din eldstad verkligen är godkänd för det.

Eldar du på rätt sätt?

En eldstad kräver mycket syre för att fungera ordentligt, annars kan det lätt ryka in och lukta kraftigt. I själva upptändningsfasen kan det krävas att bostadens friskluftsventiler, eller ett fönster, öppnas för att släppa in extra luft och därmed öka draget i skorstenen.

Rekommenderad vedmängd är cirka 2,5 kg torr ved/timme. Elda inte längre än 3-4 timmar åt gången. En tumregel är att låta eldstaden vila lika länge som du eldat innan du börjar elda på nytt.

Genom att korslägga veden och tända den i toppen kan du elda på ett sätt som ger jämn förbränning och minskar utsläppen från eldningen markant. Läs mer om detta på Naturvårdsverkets hemsida

Vad gör du med askan?

Varje år orsakas bostadsbränder av att aska som inte slocknat helt, blivit ställd på verandan eller altanen. Även om eldning skedde för ett par dagar sedan kan askan fortfarande innehålla glödrester. Aska och sotrester ska därför alltid hanteras på ett brandsäkert sätt. Dessa ska läggas i ett obrännbart kärl med ett tättslutande lock. Kärlet placeras på obrännbart underlag.

Hur blev Södertörns Brandförsvarsförbund experter på eldning?

Södertöns brandförsvarförsbund ansvarar för lagstadgade brandskyddskontroller av samtliga eldstäder i våra 10 medlemskommuner. Upphandlade sotningsdistrikt aviserar dig som fastighetsägare och kommer ut på plats för att kontrollera skicket på din eldstad och skorsten för att säkerhetsställa att allt ser bra ut och att ingen brandfara föreligger. Kontrollen avslutas med en sammanfattning av vad som konstaterats och senast tre veckor efter kontrollen utförts skickas ett protokoll eller föreläggande till fastighetsägaren. Protokoll är ett bevis på att anläggningen håller ett skäligt brandskydd. När det istället upptäcks brister vid kontrollen meddelas istället ett föreläggande, där specificeras vilka brister som upptäckts tillsammans med rättelsetid och information kring beslutet.

Vi har ett gott samarbete med våra sotningsdistrikt och de hjälper gärna till att svara på frågor kring brand- och taksäkerhet. Kontaktuppgifter till sotningsdistrikten.

Checklista

 • Har du rätt bränsle?

  Elda torra, lagom stora vedklabbar

 • Hur tänder du en brasa?

  Använd inte tändvätska, tänd brasan uppifrån istället med hjälp av braständare eller flis

 • Eldar du på rätt sätt?

  Elda inte för hårt och länge i din eldstad

 • Vad gör du med askan?

  Se till att elden och glöden är ordentligt släckt innan du lämnar eldstaden

 • När kontaktar du ditt sotningsdistrikt?

  Vid återkommande problem med inrykning eller lukt, kontakta ditt sotningsdistrikt

 • När ringer du 112?

  Vid soteld eller brand ring 112