Ansökan om dispens att sota själv

Det är Södertörns brandförsvarsförbund som har ansvaret för att sotning (rengöring) och brandskyddskontroll utförs enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Vi har valt att upphandla sotning av flera sotningsentreprenörer. Om du vill sota din fastighet själv kan du ansöka om dispens.

För dig inom Södertörns brandförsvarsförbunds verksamhetsområde (Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) gäller följande för att få sota själv:

  1. Du ansöker om dispens att sota själv på blankett Ansökan om dispens att sota själv.
  2. Dispens att sota själv får du som fastighetsägare om du har den kompetens som krävs.
  3. Kompetensen att sota själv kanske du har i din yrkesutövning eller så kan du styrka med ett intyg på att du gått kurs i egensotning. Kurser i egensotning ges av olika studieförbund och Brandskyddsföreningen. Sotning ska kunna ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
  4. Du ska ha utrustning som är anpassad till rengöring/sotning.
  5. Om förutsättningarna ändras ska du anmäla detta till Södertörns brandförsvarsförbund. Det kan vara ägarbyte, ändringar i eldningsanläggningen, bränsleslag etc.
  6. Du ska rengöra/sota fastigheten inom de intervaller som fastställts av Södertörns brandförsvarsförbunds direktion, se frister för sotning och rengöring.
  7. Södertörns brandförsvarsförbund ansvarar för att brandskyddskontrollen utförs med de intervaller som fastställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, se länken brandskyddskontrollfrister. Om kontrollen visar att sotningen inte utförts på ett tillfredsställande sätt kan dispensen återkallas.
  8. Dispensen gäller tillsvidare men kan om det finns anledning upphävas av brandchefen.
  9. De uppgifter du lämnat i dispensansökan registreras i vårt fastighetsregister.
  10. Dispensbeslutet skickar vi till dig som fastighetsägare samt till sotningsdistriktet.