Larmoperatör

Larmoperatören hanterar alla larm som kommer in, det är i första hand larm som kommer till SOS Alarm via nödnumret 112 och som sedan kopplas till räddningscentralen för så kallad medlyssning när det gäller en olycka i någon av våra kommuner.

Under tiden som larmoperatören lyssnar på samtalet larmar hen ut resurser till platsen för olyckan och håller sedan radiokontakt med brandmän och befäl under hela insatsen. Larmoperatören bevakar också kommunala objekt via kameraövervakning, för att motverka att brand och skadegörelse uppstår på allmän plats. Detta görs i samarbete med kommun och väktare.

Det inkommer även automatiska brandlarm och inbrottslarm till larmcentralen. Larmoperatören hanterar även en mängd olika samtal från kunder och jourer efter kontorstid och har kontakt med anläggningsskötare och lägger larmsändare i och ur service.