Operativ chef

Den operativa chefen leder arbetet i Räddningscentralen.

Det är den operativa chefen som har överblick över vad som händer i vårt område, och kan därmed göra prioriteringar och fördela de resurser vi har till förfogande – både vid räddningsinsats och vid övrig tid. Den operativa chefen fungerar även som räddningsledare vid en räddningsinsats och samverkar med andra myndigheter som kommunens miljö- och hälsoförvaltning, sjöräddning, flygräddning, trafikverket m fl.