Räddningscentralen

Räddningscentralen larmar ut resurser och leder räddningsinsatser när en olycka inträffar. Vid en insats har räddningscentralen den övergripande lägesbilden av händelsen och eventuella samtida händelser i området och kan fördela resurser därefter. 

En stor del av centralens verksamhet består också av kommunala säkerhetstjänster som inbrottslarm, brandlarm och kameraövervakning. 

Räddningscentralen är bemannad dygnet runt.