Styrkeledare

En styrkeledare leder en arbetsgrupp som består av 5-10 brandmän. Befattningen innebär att självständigt planera sitt och gruppens arbete utifrån verksamhetens mål. 

Styrkeledaren har ett personal- och resultatansvar för sina medarbetare både vid räddningsinsatser och under övrig arbetstid. I ansvaret som chef ingår bland annat arbetsmiljöansvar, utvecklings- och lönesamtal, lönesättning, kommunikation, rehabilitering, frånvarohantering, bemanningsplanering mm.

I arbetsuppgifterna kan även ingå att bland annat delta i eller leda projekt, andra uppdrag, olika arbetsgrupper.

I det operativa arbetet ska styrkeledaren, på mindre räddningsinsatser kunna leda enhet, samordna flera enheter och operativt leda insatsen. På större insatser är uppgiften att leda enhet.