Årets rekrytering av vikarierande brandmän till sommaren 2022 ställs in

Under flera år har vi under hösten rekryterat vikarierande brandmän till nästkommande sommar. Till skillnad från tidigare år befinner vi oss i en situation där vi inte har behov av fler vikarier än de som vi redan utbildat inför 2022. Mot bakgrund av detta har beslut fattats att inte genomföra årets rekrytering av vikarierande brandmän till sommaren 2022.

Vi välkomnar alla intressenter tillbaka nästa år och följ oss gärna på våra sociala medier.

Publicerat 2021-09-15