Södertörns brandförsvarsförbund
Jobb & karriär

Projektet Självklart!

Mellan 2012 och 2014 genomförde Södertörns brandförsvarsförbund, Brandkåren Attunda och Räddningstjänsten i Norrtälje kommun ett kompetensutvecklingsprojekt inom jämställdhet och mångfald. Projektets namn var Självklart!.

Målet med Självklart! var:

  • Att kvinnor och mäns möjligheter och villkor inom räddningstjänsten är likvärdiga.
  • Förbättra servicen och ge ett mer likvärdigt skydd till medborgarna.
  • Ökad andel anställda som är kvinnor, personer med olika sexuell läggning och varierad etnisk bakgrund inom den svenska räddningstjänsten.
  • Verka för att bilden av räddningstjänsten förändras och uppfattas som en attraktiv arbetsplats där jämställdhet och mångfald är viktigt.