Södertörns brandförsvarsförbund
Jobb & karriär

Vårt arbete med likabehandling

En förutsättning för att fullt ut skapa säkerhet, trygghet och förtroende för alla medborgare, är att vi har ett aktivt arbete för ökad jämställdhet och mångfald. 

För att skapa säkerhet av likvärdig kvalité för kvinnor och män, så måste vi ur ett jämställdhetsperspektiv analysera hur våra rutiner kring olika arbetsuppgifter ser ut vad gäller möten med medborgare, till exempel vid tillsyn, utbildningar och räddningsinsatser. 

Vi måste också i arbetet för ökad säkerhet och trygghet bättre nå alla våra medborgare, något vi gör med personal som har olika bakgrund. Södertörns brandförsvarsförbund är också övertygade om att när den interna jämställdheten ökar och vi personalmässigt bättre speglar kommuninvånarna vad gäller jämställdhet och mångfald, kommer också det externa arbetet att bli mer jämställt och förtroendet för räddningstjänsten att öka.