Vad är positiv särbehandling?

Svar:

Positiv särbehandling regleras i diskrimineringslagen och betyder att arbetsgivaren kan prioritera sökande från det underrepresenterade könet vid likvärdiga meriter. Då räddningstjänsten är en bransch med snedfördelad könsfördelning i flera yrken ser vi detta som ett viktigt verktyg för att bli en jämställd arbetsplats. Det framgår i annonsen för tjänsten om vi kommer att använda positiv särbehandling.

Är du nöjd med svaret på denna fråga? Ja Nej
Lämna gärna en kommentar:
Tack för din feedback!