Södertörns brandförsvarsförbund
Jobb & karriär

Ansökan till Larmoperatörer

Södertörns brandförsvarsförbund ansvarar för räddningstjänst och kommunala säkerhetstjänster för de som bor och vistas i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun. Vårt uppdrag är att bidra till att kommuninvånare känner sig trygga och säkra i sin kommun.

Inom Södertörns brandförsvar finns en larm- och ledningscentral, Räddningscentralen Stockholms län (RCSL). Larmoperatör ansvarar för att hantera inkomna larm och samtal från SOS Alarm, kunder och allmänhet så som räddningstjänst-, brand-, inbrotts-, kamera-, hiss- och personlarm samt jourärenden och förbundets telefonväxel enligt gällande rutiner och instruktioner.
Leda räddningsinsatser i samarbete med operativ chef, polis, sjukvård, väktare m.fl. samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i räddningscentralen.

Som larmoperatör kommer du arbeta i treskiftsschema vilket innebär dagspass, kvällspass, nattpass samt helger. Räddningscentralen bemannas året runt, dygnet runt vilket betyder även under storhelger. Du kommer i samband med anställning att få gå en internutbildning med start enligt överenskommelse. Utbildningen sker i våra och SOS Alarms lokaler under våren.

Formell utbildning

En avslutad gymnasieutbildning är inte ett krav för dig som vill arbeta som larmoperatör men vi vill gärna veta mer om din utbildningsbakgrund. Har du exempelvis eftergymnasiala studier inom samhällsvetenskap och/eller krisberedskap är det meriterande.

Ange utbildningens/utbildningarnas namn, lärosäte, typ av eventuell examen samt när du gick utbildningen:

Erfarenheter och kunskaper

Vi är en organisation i ständig utvecklig. Vi har högt ställda krav på att möta samhällets förväntningar. Med en bredd av kunskap, kompetens och erfarenheter är räddningstjänsten bäst rustad att lösa de utmaningar vi ställs inför. I formuläret nedan lyfter vi de speciella kunskaper och erfarenheter vi ser behov av hos våra larmoperatörer.

Använd gärna konkreta exempel när du beskriver dina olika kompetenser. Tänk på att kunskaper och erfarenheter kan du förvärvat även genom verksamheter utanför arbetet såsom idrottsrörelser, föreningar mm:

Arbetslivserfarenhet

Beskriv din tidigare arbetslivserfarenhet. Det är mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i larmcentraler eller i andra trygghetsskapande funktioner (exempelvis väktare mm.):

Föreningserfarenhet

Har du varit aktiv i föreningsarbete eller annat ideellt arbete som har fokus på ökad säkerhet och/eller integration i samhället? Beskriv vilken typ av föreningsarbete och vilka uppgifter du har haft: 

Serviceinriktat arbete

Rollen som larmoperatör ställer höga krav på din förmåga att på ett professionellt och serviceinriktat sätt bemöta de personer som kontaktar oss. Har du tidigare erfarenhet av arbete eller fritidsverksamhet där du arbetat med service? Beskriv dessa: 

Lokalkännedom i Stockholms län

Det är meriterande om du har god lokalkännedom i Stockholms län. Beskriv dina
kunskaper inom det området samt hur du förvärvat dem.

Språkkunskaper

Larmoperatörens huvudsakliga arbetsuppgifter består av att kommunicera med olika aktörer internt och externt. Därför är språkkunskaper mycket viktiga. Det är ett krav att kunna tala och skriva svenska. Det är meriterande om du behärskar engelska i tal och hörförståelse. Andra språkkunskaper är också meriterande.

Ange dina språkkunskaper i svenska, engelska och eventuellt andra språk. Dela gärna upp kunskaperna i hörförståelse, läsförståelse, muntlig kommunikation (samtal) samt skriftlig kommunikation.

Använd bedömningarna: Viss kunskap, bra kunskap, mycket bra kunskap: 

Datorvana

Som larmoperatör arbetar du mycket med datorstöd. Erfarenhet av att arbeta med datorer är ett krav. Vi arbetar med program som Zenit, larm 2000, NUUO
MindView, Aimetis, Avigilon/Video IQ. Beskriv dina kunskaper när det gäller arbete med datorn som hjälpmedel:

Andra kompetenser

Om du har andra kunskaper eller erfarenheter utöver de du redan beskrivit som du tror kan vara värdefulla i arbetet som larmoperatör, beskriv dem: 

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. I ditt sätt att arbeta är du noggrann och prestigelös. Du är empatisk och har en vilja att hjälpa andra.

Om du går vidare i processen kommer vi bland annat att genomföra kompetensbaserade djupintervjuer med fokus på personliga egenskaper och efterfråga konkreta exempel på olika beteenden som styrker dessa.

Lika möjligheter och rättigheter

Södertörns brandförsvarsförbund arbetar aktivt för att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Vi strävar efter en arbetsplats där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart. En jämställd arbetsplats fri från kränkningar är en rättighet. En jämställd arbetsplats och ett jämställt medborgarbemötande är förutsättningar för att vi ska nå vår vision om ett säkert och tryggt samhälle där alla invånare känner förtroende för oss. 

Övrigt

Arbetet i räddningscentralen är säkerhetsklassat därför kommer vi i samband med anställning göra vissa kontroller. Vi kommer bland annat att be om ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister.

Vi är en offentlig organisation. Din ansökan blir därmed en allmän handling som är offentlig.

Personuppgifter

Statistisk insamling

Följande frågor är endast till grund för statistik och är inte en del av vår bedömning av dig som sökande.

Hur fick du information om denna rekrytering?
Kön