Brandingenjör

Praktisera som brandingenjör

Vi tar emot praktikanter från brandingenjörsutbildningarna vid Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet samt från påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst vid MSBs skola i Revinge. Praktikplatserna för utbildningarna förmedlas av skolorna och det går därför inte att ansöka om praktikplats här. Vi kan i vissa fall erbjuda tillfälliga anställningar i form av sommarjobb eller projektanställning i samband med examensarbete. Vid intresse skicka e-post till Södertörns brandförsvarsförbund.