Södertörns brandförsvarsförbund
Jobb & karriär

Chefsprogram

Under cirka tre år får du som antas till programmet möjlighet till aktiv och målinriktad utveckling. Programmet anpassas individuellt uifrån dina förutsättningar. 

Du går befäls- och ledarutbildningar och får arbeta som tillförordnat befäl i utryckningsstyrka samt ledare/chef. Du medverkar i interna och externa utbildningar, tillsyn, metodutveckling och kommunteamsarbete. Ämnen som ledarskap, arbetsrätt, arbetsmiljö, kommunikation, IT, samhällskunskap, ekonomi, stab/ledning ingår i programmet. Olika externa uppdrag är också en del av utbildningen.

Uppföljning och återkoppling är en viktig del i programmet för att ta reda på hur du fungerar i uttryckningsrollen och som ledare/chef. Du har även tillgång till en mentor som är en erfaren person i vår organisation och fungerar som hjälp och stöd under programmet.