Södertörns brandförsvarsförbund
Jobb & karriär

Vi gör dig till brandman

För dig som känner att du har dom rätta förutsättningarna - det stora hjärtat, viljan att hjälpa och att göra skillnad så börjar det här. 

Du som söker anställning som brandman hos oss måste inte vara utbildad brandman, om inte annat anges särskilt i platsannonsen. Vi utbildar dig så du kan arbeta som brandman i Södertörns brandförsvarsförbund.

Vår interna brandmansutbildning består av 5 delar och sträcker sig totalt över minst en två-årsperiod.

Inför att du börjar arbeta som brandman går du en avlönad heltidsutbildning på nio veckor, kallad Skadeavhjälpande 1. Under utbildningen lär vi dig alla grunder du behöver för att kunna arbeta som brandman under ett sommarvikariat. Skadeavhjälpande 1 har normalt kursstart första veckan i april.

När Skadeavhjälpande del 1 är avklarad börjar du arbeta som brandman i en brandgrupp. Nu tar del 2 vid, Lärande i arbete (LIA). LIA innebär att du under ditt vikariat övas och utbildas av din brandgrupp. Om allt går bra kommer du bli erbjuden timvikariat eller ett förlängt tidsbundet vikariat fram till nästa sommar då du åter går in som sommarvikarie, varvid del 2 återupptas med Lärande i arbete. 

Som fast anställd tar utbildningens 3:e del vid. Nu får du lära dig grunderna i det olycksförebyggande arbetet, som är en stor del av en brandmans arbetsuppgifter.

När du arbetat hos oss ett tag tar Skadeavhjälpande 2 vid. Nu fördjupar vi dina kunskaper inom utryckningsarbetet under 7,5 veckors heltidsutbildning, följt av Lärande i arbete om 17 veckor.

Avslutningsvis går du del 5 som i huvudsak är en tillsynsutbildning, så att du kan utföra brandtillsyner enligt Lagen om Skydd mot olyckor.

1 – Skadeavhjälpande 1

Skadeavhjälpande 1 är grundläggande kurs som är uppbyggt motsvarande MSB:s utbildning räddningsinsats.

2 – Lärande i Arbete (sommarvikariat 1 och 2)

3 – Olycksförebyggande 

4 – Skadeavhjälpande 2

Utbildning i Skadeavhjälpande 2 omfattar 7,5 veckors heltidsstudier och en Lärande i arbete (LIA) period på minst 17 veckor.

5 – Säkerhetsarbete, systematiskt säkerhetsarbete, fördjupningsområde

Godkänd utbildning ger motsvarande SMO/brandmanheltid-kompetens inom delen för brand- och räddningsarbete. Olycksförebyggande kursen är motsvarande Tillsyn A på 7 veckor.