Södertörns brandförsvarsförbund
Jobb & karriär

Anställningsprocessen

Vad händer efter ansökan?

1. Rekryteringsformulär

När du har skickat in din ansökan via länk i annonsen kommer du att få en länk som tar dig till vårt rekryteringsformulär. 

2. Granskning av handlingar - grundkrav

Så snart du skickat in din ansökan kommer vi börja granska dina handlingar. Om du inte uppfyller våra grundkrav kommer du få besked att du inte går vidare.  Vi hanterar enbart fullständiga ansökningar dvs. CV, brandingenjörsexamen samt Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer på MSB (pågående studier på påbyggnadsutbildning godtages också)

3. Granskning av handlingar – CV och rekryteringsformulär

Efter att ansökningstiden har gått ut kommer vi att granska ditt CV och rekryteringsformulär och utifrån kravspecifikationen göra ett första urval. Om du blir utvald kommer du att kallas till intervju. 

4. Intervju

Vi kommer att genomföra djupintervjuer. Det innebär en längre intervju med två rekryterare om cirka 1-2 timmar. Intervjuerna genomförs på station Lindvreten.

5. Personlighets- och kapacitetstest

De som blir kallade till intervju kommer också få göra ett personlighets- och kapacitetstest.

6. Anställningsbesked

När alla tester är genomförda kommer vi göra ett urval där vi bestämmer vilka vi kommer att erbjuda anställning. Vi kontaktar först då de referenser som du uppgett.

Därefter ska alla som vi vill erbjuda arbete tillfrågas. Först när alla vi vill erbjuda arbete svarat ja kan vi kontakta de som inte blir erbjudna arbete. Väntan kan upplevas lång innan besked kommer men vi ber om överseende med detta. 

Vi arbetar så fort som möjligt och försöker vara så tydliga det går genom ansökningsprocessen. Alla datum här är preliminära, ibland inträffar saker som gör att det blir förseningar. Om du har frågor eller tycker något är oklart är det bara att höra av sig så ska vi försöka hjälpa dig! Skicka e-post till Frida Ryberg.

Vi strävar efter en jämnare könsfördelning och tillämpar därför positiv särbehandling av det underrepresenterade könet under alla steg i processen.

Välkommen till oss!