Södertörns brandförsvarsförbund
Jobb & karriär

Världens bästa jobb

Anna menar att hon har världens bästa jobb. De omväxlande arbetsuppgifterna, att man nästan aldrig vet riktigt hur en dag kommer att bli, möjligheten att möta människor i olika situationer och att kunna komma med hjälp när den behövs som mest är några av fördelarna som hon lyfter fram. 

  – En vanlig fråga jag får från bekanta är vad vi gör när det inte är larm. Många tror nog att vi bara spelar innebandy och kortspel, berättar Anna och skrattar.

Hon berättar att ett arbetspass börjar med att de kontrollerar utrustningen och bilarna, så att allt är som det ska om det går larm. Sedan brukar de gå igenom dagens schema.

Just det här passet ska Anna hålla i en utbildning för en skolklass i årskurs fem. Barnen får lära sig vad det egentligen är som händer när det börjar brinna och varför det är så viktigt med brandvarnare. Anna berättar att barnen är de bästa ambassadörerna för brandskydd i hemmen. Medan hon besöker skolan ska en kollega kontrollera brandskyddet på vårdcentralen. En annan ska utföra underhåll på motorsågen efter nattskiftets larm.

  – Ofta har vi gemensamma övningar där vi övar på larmscenarion eller har teoretiska utbildningar. De flesta arbetspass hinner vi också med ett träningspass. Om inte något annat i verksamheten måste gå före såklart, som ett larm eller en utbildning, tillägger hon. 

Skiftarbete eller dagtid

Anna arbetar skift. Det betyder att hon arbetar 13 arbetspass varje månad. Varannan helg arbetar hon ett dygnspass, vilket innebär att hon arbetar ett lördagsdygn och ett söndagsdygn per månad. Dagpassen startar 07:30. Nattpasset tar vid klockan 17:30 och pågår tills dagskiftet startar morgonen därpå. På nätterna, efter klockan 23, brukar det sällan vara schemalagda aktiviteter. Är det inga schemalagda aktiviteter kan man vila på sitt rum tills larmet går. 

  – Visst kan det kännas motigt att arbeta helg ibland, särskilt när vänner eller ens partner är lediga. Men samtidigt ger det mycket ledig tid, i och med att nattpassen och helgpassen är så långa.

Men långt ifrån alla brandmän arbetar skift. Förbundet har högre bemanning på vardagar, den tid på dygnet då flest olyckor inträffar. Brandmän i dagtidstjänst arbetar efter en flexibel arbetstidsmodell, vilket innebär att de i varje arbetsgrupp kommer överens om hur de ska förlägga arbetstiden så varje medarbetare i snitt arbetar sina knappt 40 timmar.

Ibland starka känslor

Hur många larm en station har skiljer sig åt mellan olika stationer. I Nynäshamn har de strax under 300 larm per år, medan en station som Södertälje har drygt fem gånger så många.

Anna berättar att det ibland kan kännas tungt efter ett larm där utgången inte är önskad, som vid en olycka där någon avlider.

  – Efter ett sådant larm sitter vid ned tillsammans i arbetslaget och pratar igenom vad som hänt och hur alla mår. Vid allvarligare händelser håller en samtalsledarare ett avlastande samtal med oss i arbetsgruppen. Men å andra sidan – alla gånger när en olycka har en bra utgång tar man med sig en känsla av att ha hjälpt en medmänniska i hennes kanske svåraste stund.

Möjlighet att specialisera sig

Vad Anna uppskattar allra mest med jobbet? Efter en liten stunds eftertanke svarar hon att det nog är just det – känslan av att kunna gå hem efter ett arbetspass och verkligen känna att man har gjort skillnad i en människas liv.

  – Som brandman i Södertörns brandförsvarsförbund får jag dessutom möjlighet att fördjupa mig inom de områden som jag är intresserad av. Det tror jag är ganska unikt. Jag sitter t.ex. med i en projektgrupp för hur nästa generations brandbilar ska se ut.

Det finns givna ramar för vad vi ska syssla med, men inom dem finns det stora möjligheter att specialisera sig inom det man själv är extra intresserad av. En kollega till Anna är t.ex. sjukgymnast och driver förbundets friskvårdsgrupp som arbetar med frågor om träning, kost och rehab internt. Annas kollega har också en behandlingsverksamhet i sitt sjukgymnastuppdrag för personalen.