Brandmansutbildning

För dig som känner att du har dom rätta förutsättningarna - det stora hjärtat, viljan att hjälpa och att göra skillnad så börjar det här. 

Utbildningen Skydd mot olyckor 

Utbildning i Skydd mot olyckor (SMO) är en tvåårig eftergymnasial utbildning för dig som vill bli brandman och arbeta med räddning och säkerhet. Utbildningen ges vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) skolor i Revinge och Sandö. 

SMO-utbildningen är inget krav, men meriterande när vi söker nya brandmän.  

Här kan du läsa mer om utbildningen Skydd mot olyckor

Brandmansutbildning hos oss

Du som söker anställning som brandman hos oss måste inte vara utbildad brandman, om inte annat anges särskilt i platsannonsen. Om du blir anställd av oss utan att ha tidigare erfarenhet eller utbildning, utbildar vi dig så att du kan arbeta som brandman i Södertörns brandförsvarsförbund.

Alla, oavsett bakgrund, går igenom samma utbildning. Under utbildningen lär vi dig de grunder du behöver för att kunna arbeta som brandman hos oss.