Larm- och ledningsoperatör

Larm- och ledningsoperatören hanterar alla larm som kommer in, det är i första hand larm som kommer till SOS Alarm via nödnumret 112 och som sedan kopplas till räddningscentralen för så kallad medlyssning när det gäller en olycka i någon av våra kommuner.

Under tiden som larm- och ledningsoperatören lyssnar på samtalet larmar hen ut resurser till platsen för olyckan och håller sedan radiokontakt med brandmän och befäl under hela insatsen. Larm- och ledningsoperatören bevakar också kommunala objekt via kameraövervakning, för att motverka att brand och skadegörelse uppstår på allmän plats. Detta görs i samarbete med kommun och väktare.

Det inkommer även automatiska brandlarm och inbrottslarm till larmcentralen. Larm- och ledningsoperatören hanterar även en mängd olika samtal från kunder och jourer efter kontorstid och har kontakt med anläggningsskötare och lägger larmsändare i och ur service.