Sommarvikarie 2021

 

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.

Brandman - ett jobb som gör skillnad. På riktigt. 

Du ska ha huvudet på skaft, ett stort hjärta och en vilja att hjälpa. Vi söker kvinnor och män till vikariat sommaren 2021, med möjlighet till fortsatt anställning.

Vi söker dig som är utbildad brandman, men även dig som har en annan bakgrund och som får utbildningen genom oss. Vi ställs inför en mängd olika sorters situationer. Med en bredd av erfarenheter och kunskaper kompletterar vi varandra och löser våra arbetsuppgifter bättre.

Alla vet att vi åker på larm, men det är långt ifrån bara nödsituationer som är själva jobbet. Det handlar om att se till att olyckor inte händer. Därför ägnas en stor del av våra dagar åt förebyggande arbete.

I vårt arbete möter vi människor, ibland i svåra situationer. Att vara trygg och hänsynstagande är därför nödvändigt. Mental förberedelse och fysisk träning, situationsövning och utbildning är också avgörande för att vara förberedda när olyckan väl är framme.

Vi ska alltid sträva efter att göra mer än vad som förväntas av oss. Vi ska alltid göra vårt bästa, och dela med oss av vår kunskap - till varandra och allmänheten. Våra tre värdeord; säkerhet, tillit och kompetens, ska leda oss i vårt dagliga arbete. Här kan du läsa vad det innebär.  

Brandmannayrket har historiskt betraktats som ett yrke uteslutande för män. Idag ser det annorlunda ut och allt fler kvinnor arbetar som brandmän. Vårt mål är en jämställd och inkluderande arbetsplats.

Mer om vem vi söker
Så går ansökningsprocessen till
Mer om anställningstester och intervju
Läs mer om vårt likabehandlingsarbete

Formella krav

  • Lägst körkortsbehörighet B
  • Slutbetyg från gymnasium
  • Svenska i tal och skrift
  • Tre års arbetslivserfarenhet (om du saknar SMO-utbildning)
  • God simkunnighet (styrks med intyget Guldbojen)
  • IT-kunskap; kunna använda digitala hjälpmedel i sitt arbete
  • Fysiskt god form
  • Vistas i trånga utrymmen
  • Arbeta på hög höjd
  • Praktiskt handlag

Här kan du läsa kravprofilen i sin helhet

Anställningsform och placering

Sommarvikariat på 100 procent från och med mitten av april till och med sista augusti. Nuvarande arbetsschema är ett rullande fyraveckorsschema med dag och nattpass. Placering på någon av våra heltidsstationer.

Kontakt

Vid frågor, kontakta rekrytering@sbff.se

Facklig företrädare för Kommunal, kontakta skaf@sbff.se 

Övrigt

I processen inför eventuell anställning kommer vi att be om ett aktuellt utdrag av dig från polismyndighetens belastningsregister.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Vi tillämpar positiv särbehandling.