Intervju och testdag

Vårt möte med dig som söker innebär en djupintervju samt moment som är arbetsrelaterade av fysisk och praktisk karaktär.  All utrustning som krävs kommer att finnas på plats och du får tydliga instruktioner inför varje moment, du behöver inte memorera något innan du kommer till oss. 

Testdag 

Om du går vidare från personlighetstesterna kallas du till en praktisk testdag. De praktiska testerna kommer att genomföras vecka 45. Du kommer då att få gå på ett rullband med lutning, iklädd rökdykarutrustning. Du får göra ett höjdtest för att ta reda på om du är höjdrädd samt ett klaustrofobitest för at ta reda på om du är lämplig som rökdykare. Du kommer också att få göra en bana med olika moment som en brandman kan stöta på under olika typer av larm. 
För att bli anställd som brandman måste du bli godkänd på alla olika moment. 

  • Höjdtestet - innebär att klättra i stege för att se att du inte är höjdrädd. 
  • Praktiskt moment - syftet är att se den sökandes förmåga att arbeta med verktyg och bedöma ett praktiskt handlag. Det handlar om att hantera verktyg som såg, hammare, skruvdragare, hylsnycklar & kofot.
  • Rullbandstest – Godkänt rullbandstest enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Se nedan.
  • Klaustrofobitest
  • Funktionellt test av arbetsförmåga – Arbetsrelaterade moment för att se den sökandes förmåga att tjänstgöra i yrket. Se film nedan.

  

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor.
Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.

Ändra inställningar

Intervju

Efter personlighetstester och praktiska/fysiska tester görs en bedömning av alla sökande och deras kompetenser. Ett antal kallas därefter till intervju. Det är en strukturerad intervju med två av våra rekryterare som tar ca 1-1,5 timma. Intervjuer genomförs under vecka 46-47. Alla som kallas till intervju kommer också att få lämna referenser.

Rullbandstest

Utrustning: underställ, larmställ, larmluva, hjälm, luftpaket (stål), gymnastiksskor/löparskor.

Tid: 2 min uppvärming + 6 min med 8 grader lutning. 

Rullbandstestet utförs på ett vanligt löpband, ett likadant som finns på de flesta gym. Du kommer bära utrustning som väger ca 24 kg.
För att förbereda dig är det bra att gå på ett löpband med lutning i samma hastighet (4,5 km/h) som i provet. På de flesta löpband anges lutningen i procent. 8 graders motlut motsvarar cirka 14% lutning. Om du ytterligare vill efterlikna rullbandstestet kan du prova att gå med en ryggsäck med 20 kilos packning.

Funktionellt test av arbetsförmåga

Utrustning: Larmställ, arbetshandskar (valfria), larmstövlar/-kängor, hjälm, luftpaket (komposit).

Samtliga moment måste utföras och den maximala tiden för godkänt resultat är 10 minuter.

Slangkorgbärning

Utrustning: Två grovslangkorgar á 15 kg, balansbräda 12,5x400 cm.

Utförande: 80 m gång/löpning inkl. en balansbräda som korsas 4 gånger med fortsättning vid båda ändar av balansbrädan.

Resning av utskjutsstege

Utrustning: Utskjutsstege á 74-78 kg.

Utförande: Från horisontellt liggande läge på marken till lodrätt läge. Då detta moment är banans mest riskfyllda moment så krävs tre stycken säkerhetspersoner.

Slangkorgbärning i trapphus

Utrustning: Steplåda, två rökdykarkorgar á 16 kg.

Utförande: 45 steg på 20 cm hög steplåda, markering på lådan där hälisättning ska ske.

Hydraulsaxlyft

Utrustning: Stor sax á 22 kg. Två markerade stolpar (120 cm respektive 140 cm som ska symbolisera standardhöjden på en bil) med 1,5 meters mellanrum.

Utförande: Fyra markerande lyft á 5 sek.

Slangindragning

Utrustning: 2x25 m vattenfylld smalslang med enhetsstrålrör.

Utförande: Indragning av 2x25 m vattenfylld smalslang.

Testpersonen ska hålla sig inom ett område av 1x1 m under testets genomförande.

Håltagning

Utrustning: Motorkap + 1,25 kg viktskiva fäst i ett 20 cm långt snöre.

Utförande: Simulera håltagning gåendes baklänges (framåtlutad) i 30 sekunder där viktskivan ska släpa i backen.

Krypning

Utförande: Krypa 20 m

Syfte (utifrån fysisk funktion): Testa smidighet och förmåga att förflytta sig på knäna.

Syfte (utifrån brandmannayrket): I många situationer då man som brandman exponeras i rökfylld miljö så är det viktigt att kunna hålla en låg arbetsställning. Därför väljer friskvårdsgruppen att ta med detta moment i arbetsbanan.

Livräddning

Utrustning: Docka (totalvikt 80 kg)

Utförande: Släpning av docka i 20 m