Våra brandvärn

Vi har brandvärn på Adelsö, Dalarö, Hilleshög, Haninge, Munsö, Muskö, Ornö, Utö och Öja.

Ett brandvärn är en frivillig brandstyrka. Våra brandvärn är en värdefull resurs då de är den enda räddningsstyrkan som snabbt finns att tillgå på våra skärgårdsöar. När larmet går larmas den frivilliga kåren via personsökare och de som har möjlighet åker till stationen. Till skillnad från heltids- och deltidsstyrkorna finns det inget krav på brandvärnen att de måste lämna stationen inom en viss tid efter det att larmet gått.

Varje år genomför personalen på brandvärnen ett antal övningar där de bland annat tränar på utvändig släckning och omhändertagande av skadade. Värnen har dock inte samma kompetens som heltids- och deltidsstyrkorna. Personalen får exempelvis inte rökdyka.