Adelsö

Adelsö brandvärn har en släckbil till sitt förfogande. På stationen finns även en släpspruta och en båt av modellen minibuster.