Dalarö

I Dalarö finns en gammal tradition inom brandväsendet. Redan på 1600-talet fanns en brandvakt vars uppgift var att larma befolkningen vid händelse av brand.

När Dalarö eldhärjads svårt i slutet av 1800-talet beslutades att en stadsplan skulle upprättas för att förhindra spridning av bränder. I storbranden 1890 förstördes bland annat Stora Hotellet och 27 bostadshus.

Med denna brand i färskt minne fastställdes den nya Brandordningen 1895. Som ett komplement upprättades en stadsplan som bland annat reglerade ett minsta tillåtet avstånd mellan husen.

Dalarö brandvärn består av 17 brandvärnsmän från Dalarö med omnejd som har flera fordon och en båt till sitt förfogande.