Hilleshög

Hilleshög brandvärn har en släckbil till sitt förfogande. Bilen rymmer 5000 liter vatten. På stationen finns även en släpspruta och en båt av modellen minibuster.