Munsö

Munsö brandvärn har en mindre släckbil med högtryckspump och en båt av modellen minibuster till sitt förfogande.