Muskö

Muskö brandvärn består av en brandstation, en brandbil och cirka 20 brandvärnsmän. Muskö är vårt nyaste räddningsvärn.