Öja

Landsort på Öja är den sydligaste utposten i Stockholms skärgård. Landsort har anor ända från Gustav Vasas tid och är numera ett naturreservat som sköts av Skärgårdsstiftelsen. I Landsort finns Sveriges äldsta bevarade fyr från 1678.

Öja brandvärn har 14 brandvärnsmän.