Ornö

Ornö är den största ön i Stockholms södra skärgård. Där finns stora skogsområden och södra delen av ön är idag naturreservat. Fram till 1965 bedrevs gruvdrift på ön.

Ornö brandvärn består av 22 brandvärnsmän som har en bil till sitt förfogande.