Jobba hos oss

Vårt mål i Södertörns brandförsvarsförbund är att skapa säkerhet och trygghet i samhället. Vår främsta uppgift är därför att förhindra att bränder och andra olyckor inträffar.

Vi är en organisation i ständig utveckling och har högt ställda krav på att möta samhällets förväntningar. Vi söker därför kompetenser och erfarenheter av olika slag. Med en bredd av kunskap och erfarenheter är vi bäst rustade att lösa de utmaningar vi ställs inför.

Här kan du läsa mer om jobb och karriär hos oss