Tillgänglighet

Södertörns brandförsvarsförbund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här redogörelsen beskriver hur sbff.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sbff.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till brandforsvaret@sbff.se.
Svarstiden är normalt en vecka.
Du kan också kontakta oss på telefon 08-721 22 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla oss på brandforsvaret@sbff.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.
• Det saknas bra beskrivna alt-texter för flera bilder på webbplatsen. [WCAG 1.1.1 (A)]
• Alla filmer på webbplatsen är inte textade. Kompletterande textversion saknas också för dessa filmer. Filmerna är däremot publicerade före 23 september 2020. [WCAG 1.2.2 (A)]
• Alla filmer på webbplatsen saknar syntolkning. Filmerna är däremot publicerade före 23 september 2020. [WCAG 1.2.5 (AA)]
• Det finns brister gällande hur ARIA Landmarks används för att strukturera en sida. [WCAG 1.3.1 (A)]
• Vanliga typer av inmatningsfält i formulär saknar attributet ”autocomplete”. [WCAG 1.3.5 (AA)]
• Kontrast mellan text och bakgrund är inte tillräcklig på delar av webbplatsen. [WCAG 1.4.3 (AA)]
• Kontrast i komponenter och grafik är inte tillräcklig på delar av webbplatsen. [WCAG 1.4.11 (AA)]
• På vissa genomgångssidor går det inte att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord. [WCAG 1.4.12 (AA)]
• All funktionalitet i gränssnitt är inte hanterbar med tangentbord. [WCAG 2.1.1 (A)]
• Det saknas genvägar för att hoppa över delar i strukturen som till exempel menyn, för att komma direkt till sidans innehåll. [WCAG 2.4.1 (A)]
• Flera länkar är inte tydligt beskrivna. Det är svårt att förstå vart länkarna leder när de lyfts ur sitt sammanhang. [WCAG 2.4.4 (A)]
• Det saknas tydliga markeringar för att visa vilket fält eller element som är i fokus. [WCAG 2.4.7 (AA)]
• Det finns formulär på webbplatsen som har brister i tillgänglighet. Felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga och det saknas aria-attribut. [WCAG 3.3.1 (A)]
• Det saknas tydliga och klickbara fältetiketter i några formulär. [WCAG 3.3.2 (A)]
• HTML och CSS-kod validerar inte korrekt enligt standard. [WCAG 4.1.1 (A)]
• Det finns komponenter som inte fungerar tillfredställande med hjälpmedel. Några komponenter saknar ett namn, en roll och värde för status. [WCAG 4.1.2 (A)]
• Det saknas aria-kod som ser till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus. [WCAG 4.1.3 (AA)]

Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Consid har gjort en oberoende granskning av sbff.se
Senaste bedömningen gjordes den 8 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 9 september 2020.