Upphandling och inköp

Södertörns brandförsvarsförbund upphandlar enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Södertörns brandförsvarsförbund använder upphandlingsverktyget Tendsign för de upphandlingar som vi genomför. För att lämna anbud måste du skapa ett konto hos Tendsign.

Aktuella upphandlingar 

Länk till aktuella upphandlingar

Hur fungerar offentlig upphandling?

Hos Upphandlingsmyndigheten kan du läsa mer om hur offentlig upphandling går till och vad lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär.

Läs om offentlig upphandling hos Upphandlingsmyndigheten