Myndighetsmeddelande: Rökutveckling Botkyrka och närliggande kommuner

Det pågår en brand i avfallsupplag i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningstjänsten är på plats. Brandröken driver med vinden och kan uppfattas flera kilometer från platsen.

Tidvis begränsning av framkomligheten på väg 225 förbi platsen kan förekomma.

Information om händelsens utveckling finner du i vårt nyhetsflöde www.sbff.se/aktuellt

Upphandling och inköp

Södertörns brandförsvarsförbund upphandlar enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Södertörns brandförsvarsförbund använder upphandlingsverktyget Tendsign för de upphandlingar som vi genomför. För att lämna anbud måste du skapa ett konto hos Tendsign.

Aktuella upphandlingar 

Länk till aktuella upphandlingar

Hur fungerar offentlig upphandling?

Hos Upphandlingsmyndigheten kan du läsa mer om hur offentlig upphandling går till och vad lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär.

Läs om offentlig upphandling hos Upphandlingsmyndigheten