Finansiell information och styrdokument

E-magasin Årsredovisning 2018

 

Ladda ned årsredovisningen som pdf.

Våra styrdokument

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor är den lag som styr räddningstjänsten i Sverige. Handlingsprogrammet antas av förbundsdirektionen och innehåller prioriteringar och mål för vår verksamhet. Riskanalysen ligger till grund för handlingsprogrammet.

Förbundsordning

Lag om skydd mot olyckor

Förordning Skydd mot olyckor

Handlingsprogram 2016-2019

Riskanalys 2015