Kalendarium direktionen

Direktionens sammanträden under 2022

Beredning

Direktion

28 januari

11 februari

07 mars

18 mars

22 april

06 maj

25 maj

10 juni

02 september

16 september

07 oktober 

21 oktober

02 december

16 december