Kalendarium direktionen

Direktionens sammanträden under 2021

Beredning

Direktion

29 januari

12 februari

12 mars

26 mars

23 april

07 maj

28 maj

11 juni

03 september

17 september

08 oktober 

22 oktober

03 december

17 december