Kalendarium direktionen

Direktionens sammanträden under 2017

Beredning

Direktion

20 januari

03 februari

03 mars

17 mars

07 april

21 april

24 maj

09 juni

01 september

15 september

29 september

13 oktober

24 november           

08 december