Kalendarium direktionen

Direktionens sammanträden under 2019

Beredning

Direktion

25 januari

08 februari

01 mars

15 mars

12 april

26 april

22 maj

05 juni

30 augusti

13 september

04 oktober

18 oktober

22 november           

06 december