Företag

Räddningscentralen tar emot ett stort antal larm av olika slag. I samband med larm från en fastighet får vår operatör en helhetsbild av det som inträffar genom kameror och tekniskt inkomna data från larmsändarna.

När ett inbrottslarm följs av ett brandlarm och vi dessutom kan se vad som händer på platsen via kameror kan vi snabbt skicka rätt resurser. Det kan vara en av våra första insatspersoner tillsammans med en räddningsstyrka och polis.

Med en helhetslösning går hela larmkedjan snabbare och stora värden kan räddas. Vi kan med hjälp av kameraövervakningen skicka kommunens vaktbolag eller nattvandrare för att träffa personer som uppehåller sig vid fastigheten i ett förebyggande syfte. Om ett objekt får en ökad risk kan vi styra kommunens resurser snabbare för att förebygga skador och störningar på verksamheten.