Avtalstaxa brandlarm

Du som har ett brandlarm kan välja att mot avgift ansluta larmet till vår larmcentral. I ett avtal regleras villkor för anslutning av brandlarmet till larmcentralen och vilka åtgärder vi ska vidta när vi får in en larmsignal.

Åtgärderna varierar mellan olika kunder, från att vi ringer till en kontaktperson som kunden anger till att vi rycker ut med en större styrka till objektet för att undersöka larmorsaken. Anledningen till att vi tecknar avtal för brandlarm via automatiska larm är att en så stor andel (mer än 95 %) av larmen är felaktiga och därmed inte klassas som ”räddningstjänst” enligt lagen.

Avtalstaxa

 

 

Nyteckningsavgift (per kund)

 

 

Anslutningsavgift

5 993

 

Tillkommande larmadress

2 575/larmadress

 

Årsavgift

 

 

Abonnemangsavgift

7 712/år

 

Ytterligare larmadresser                                                                                                                   

3 503/år och larmadress                                                         

 

Åtgärdsavgift (alt. framkörning, undersökning och återställning)

 

 

Resursalternativ

Avgifter

 

Enheter

Påbörjad åtgärd                            

Fullbordad åtgärd

Förmedlingsavgift utan utryckning

851

851

Mindre släckenhet

2 514

3 225

Normal släckenhet

2 808

3 601

Normal släckenhet + Normal släckenhet/Mindre släckenhet

5 186

6 772

Normal släckenhet + Höjdenhet/Vattenenhet

3 734

4 837

Normal släckenhet + Normal släckenhet/Mindre släckenhet + Ledningsenhet

5 777

7 530

Normal släckenhet + Höjdenhet/Vattenenhet + Ledningsenhet

4 326

5 620

Normal släckenhet + Normal släckenhet/Mindre släckenhet + Höjdenhet/Vattenenhet + Ledningsenhet

6 699

8 788

Påbörjad åtgärd = framkörning.

 

 

Fullbordad åtgärd = undersökning och återställning.

 

 

Priser anges i SEK exkl moms.