Anträffat gods, Haninge

Nyhet 2017-03-05
Anträffad mina ute i Stockholms södra skärgård.

Det föremål som har setts i vattnet utanför Muskö är nu identifierat av Försvarsmakten. Det är en svensk äldre mina av modell F31. På grund av påväxt på minan är det i nuläget svårt att avgöra om minan är skarp.

Minan är förankrad av Försvarsmakten för att den inte ska flyta iväg. Vidare åtgärder angående minan kommer inte att kunna genomföras under kvällen på grund av mörker.

Räddningstjänsten i Södertörn leder det fortsatta arbetet och Försvarsmakten och Polisen bistår.
Under eftermiddagen har Räddningstjänsten beslutat att ön Långgarn utanför Muskö, där minan ligger fastspänd, ska evakueras. Evakueringen kommer att genomföras av Räddningstjänsten med hjälp av Sjöpolisen.

I morgon 2017-03-06 påbörjar Försvarsmakten röjning av minan.

 

Telefonnummer för de som har frågor:

Frågor om evakueringsinsatsen besvaras av Räddningstjänsten på telefon 08-721 22 00.

För dig som behöver tillfälligt boende med anledning av evakueringen på Långgarn, kontakta Haninge kommun på telefon 08-606 73 02.

Mer information om händelsen samt uppdateringar avseende händelsen kommer att finnas på polisens hemsida. Klicka på följande länk för att komma dit.

Tillbaka till arkivet