Kommunal säkerhet

Tillsammans med våra kommuner jobbar vi med ett helhetstänk för att uppnå en så god service som möjligt till våra kommuninvånare och dess besökare. Genom aktiv omvärldsbevakning och tekniska system jobbar vi med kommunen både förebyggande och vid akuta händelser. Kommuninvånaren kan alltid nå räddningscentralen dygnet runt året om för att få hjälp genom ett samtal eller mail.