Koppla ett larm till räddningscentralen

För att ansluta en larmanläggning till oss sker det i följande steg:

 1. Ett avtal ska upprättas mellan kund och oss, efter att vi fått in ett underskrivet avtal kan anslutning ske. Kontakta någon av våra avtalsskrivare.
 2. Dokumentation (anmälan om installation, anläggarintyg) på vilka larmpunkter som ska anslutas skickas till Räddningscentralen.

Observera att om underskrivet avtal eller anmälan ej inkommit kommer inkoppling ej att ske.

Vi tar emot larm från våra kommuner, kommunala bolag och stiftelser. Från privatpersoner eller privata företag tar vi endast emot brandlarm.

Blanketter

Här hittar du avtal och blanketter som är gällande för våra brandlarm.

Meddela ändringar

För att ändra kontaktpersoner eller koder skall det ske skriftligt med angiven behörighetskod, ändringar kan även ske via kundportalen. Vi tar inga ändringar via telefon då alla förändringar av avtalen skall dokumenteras och styrkas med behörighet.

 Följande uppgifter är obligatoriska för att ändringar ska kunna göras:

 1. Objektsnamn
 2. Objektsnummer
 3. Behörighetskod
 4. Ändringen görs av

Vi tar emot följande larmsändare för överföring av larm

 • Multicom-classic
 • Multicom-ip
 • CTC
 • Robofon classic
 • SIA 1, 2, 3
 • Contact ID
 • Iris
 • Safetel
 • Dualtech Dalm

Personlarm/överfallslarm

 • SRT 306
 • Lots

CCTV plattformar

 • Aimetis Symphony
 • NUUO
 • Mindmancer
 • Avigilon/video IQ

Trygghetslarm

 • Social Care Alarm Internet Protocol SCAIP * (från Q2 2015)
 • Annaloga uppringda larm