Heta arbeten

Arbeten som medför risk för antändning genom uppvärmning eller gnistbildning kallas för heta arbeten. Exempel på sådana arbeten är svetsning, lödning samt arbete med varmluftspistol eller gasolbrännare. För att genomföra heta arbeten kräver försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter att den som utför arbetet är utbildad och certifierad. Det är inte enbart den som utför själva arbetet som behöver certifikat, utan det krävs även en brandvakt samt tillståndsansvarig. Vi hjälper dig att ordna certifikatet.

Målgrupp  

Kursen lämpar sig för dig som ska vara hetarbetare, brandvakt eller tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten. Det är samma utbildning både för dig som behöver gå repetitionsutbildning som för dig som behöver gå för första gången.  

Kursinnehåll

Utbildningen, som genomförs av instruktörer som är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige, omfattar sju lektionstimmar och har följande block:

  • Bestämmelse i lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande åtgärder
  • Brandfarlig vara samt EX-miljö
  • Tätskikt – Tak, väggar och balkonger
  • Praktik

Tid

Kl. 08:00-16:00

Pris (exklusive moms)

Pris per deltagare 3 300 kr. I priset ingår kurslitteratur och lunch.

Nästa utbildningstillfälle  

Datum för hösten 2019 är ännu ej bokningsbara.

Anmälan och mer information

Anmälan görs via länkarna ovan. Vi genomför kurser i Heta arbeten i samverkan med Brandskyddsföreningen i Stockholm. Frågor om din anmälan, betalning och utskick/framställning av certifikat besvaras av Brandskyddsföreningen. Om du har några frågor om utbildningen som är riktade till oss är du välkommen att höra av dig till kursansvarig nedan. 

Kursansvarig 

Mikael Kjellquist
Skicka e-post till Mikael Kjellquist
Tfn 08-721 22 00