Systematiskt brandskyddsarbete

På utbildningen i systematiskt brandskyddsarbete får du lära dig hur ni ska arbeta för att skapa ett bra brandskydd i er verksamhet/på er arbetsplats. Vi pratar om ansvar för brandskydd, hur du kan bygga upp en brandskyddsorganisation och hur du ser till att ditt tekniska brandskydd alltid är fungerande. Du får också lära dig mer om brandrisker och om hur ni ska hantera ett nödläge.

 Kursen kommer att beröra följande delar

  • Att förhindra brand
  • Ägare/nyttjanderättshavares ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor
  • Räddningstjänstens roll vid tillsyn
  • Brandskyddspolicy
  • Systematiskt brandskyddsarbete - vad är det?
  • Skriftlig redogörelse
  • Automatlarm
  • Installerat byggnadstekniskt brandskydd - svagheter, brister och användande 

Målgrupp

Utbildningen är lämplig för dig som arbetar i en företags-/verksamhetsledning, är brandskyddsansvarig eller är utsedd att göra kontroller av det interna brandskyddet. Det är inget krav men vi rekommenderar att utbildningen kombineras med en grundläggande brandskyddsutbildning.

Om utbildningen

Utbildningen genomförs på brandstationen i Lindvreten, Vårby Gård.

Tidsåtgång - cirka 4 timmar

Max 20 personer per utbildningstillfälle

Pris

880 kr (exklusive moms) per deltagare. I priset ingår fika.

Pris för hel grupp enligt offert.

Anmälan

Avregistrering senare än 5 dagar innan kurstillfället debiteras med full avgift. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs med färre än 5 kursdeltagare senast 5 arbetsdagar innan kurstillfället. Om en kurs ställs in av oss kommer den inte att faktureras.

Kommande utbildningstillfällen

14 november 2017, kl 8.30-12.30

31 januari 2018, kl 8.30-12.30

Till anmälan.

Frågor 

För bokning av enskilt utbildningstillfälle eller om du har några övriga frågor är du välkommen att höra av dig till oss. Om ni är en större grupp kan ni också boka ett eget kurstillfälle.

Kursansvarig

Mathias Wikland 
Skicka e-post till Mathias Wikland
Tfn 08-721 22 00