Myndighetsmeddelande: Rökutveckling Botkyrka och närliggande kommuner

Det pågår en brand i avfallsupplag i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningstjänsten är på plats. Brandröken driver med vinden och kan uppfattas flera kilometer från platsen.

Tidvis begränsning av framkomligheten på väg 225 förbi platsen kan förekomma.

Information om händelsens utveckling finner du i vårt nyhetsflöde www.sbff.se/aktuellt

El- och gasfordon

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som befäl inom räddningstjänsten. Utbildningen har fokus på taktik och ledning vid brand i fordon med el eller gas som drivmedel. Under utbildning varvar vi teori med praktiska moment som cader övningar.              

Målgrupp

Räddningstjänsten (hel- och deltidspersonal)

Förkunskaper

Befäl eller brandman 

Tidsåtgång

Denna utbildning anordnas på plats hos er och omfattar en heldag.

Pris

16 000 kr

Eventuella omkostnader tillkommer för materiel, resor, boende och dylikt. Stäm av med kursansvarig efter intresseanmälan.  

Antal kursdeltagare

Maxantal är 25 personer per utbildningstillfälle. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Detta meddelas senast 14 dagar innan kurstillfället.

Kurstillfälle

Kursdatum bokas efter förfrågan. I samband med att du fyller i anmälan lämna två förslag på kursdatum.

Anmälan och övriga frågor

Fyll i formuläret nedan. Vid övriga frågor kontakta kursansvarig.

Kursansvarig

Tommy Carnebo
Skicka e-post till Tommy Carnebo
Tfn 08-721 22 00

Intresseanmälan Taktik och ledning